Kisline, baze in soli

Kisline in baze so del našega vsakdanjega življenja. V tem sklopu boš spoznal:

  • katere snovi iz našega vsakdanjega življenja so kisle oz. bazične in kako jih razlikujemo med seboj;
  • različne indikatorje, s katerimi lahko določamo kislost oz.bazičnost raztopin ali njihovo pH vrednost;
  • kako nastanejo soli, kako jih kemijsko zapišemo in poimenujemo;
  • kaj je topnost snovi in kako je le-ta odvisna od temperature;
  • kako izračunati masne deleže topljencev in odstotne koncentracije raztopin.

Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |

OŠ Belokranjskega odreda Semič